Dariusz Rynkowski: tel. 601-850-660

Ryszard Ramotowski: tel. 604-987-256

 

 

slide0 slide1 slide2 slide3 slide4 slide6

Rusztowanie Bosta 70 produkcji Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o. jest stalowym ramowym rusztowaniem systemowym składającym się z systemowych elementów gotowych do użycia. Podstawowym elementem rusztowania są stalowe ramy ocynkowane szerokości 74 cm i wysokości 200 cm. Rama wyposażona jest w U-profil stalowy jako poprzecznica górna oraz rurę średnicy 48,3 mm jako poprzecznica dolna. U-profil służy do mocowania podestów rusztowaniowych, które jednocześnie są usztywnieniem poziomym rusztowania. Z tego powodu konieczne jest montowanie podestów w każdym polu rusztowania. Poprzecznica dolna zabezpiecza podesty przed ich wyjęciem w czasie eksploatacji. Usztywnienie pionowe rusztowania stanowią stężenia ukośne montowane w rusztowaniu.


Wszystkie elementy rusztowania Bosta 70, wraz z elementami dodatkowymi stanowiącymi uzupełnienie podstawowego typu
rusztowania, umożliwiają rozwiązanie indywidualne każdego nietypowego przypadku:
– rusztowania fasadowe,
– rusztowania przejezdne,
– rusztowania wsporcze,
– rusztowania osłonowe.


Pięć różnej długości pomostów od 1,25 m do 3,00 m. pozwala na wszechstronne dopasowywanie do kształtu obiektu. Przez zastosowanie wsporników poszerzających można poszerzyć powierzchnię roboczą poziomu rusztowania i dzięki wielu dodatkowym elementom idealnie ją dopasować do pożądanej. Wszystkie części stalowe  rusztowania są ocynkowane ogniowo, a elementy drewniane są zaimpregnowane. To gwarantuje długą żywotność elementów i wysoki stopień bezpieczeństwa. Wiele części systemu można bez problemów wykorzystywać z innymi systemami rusztowań Harsco Infrastructure Polska Sp. z o.o. jak Bosta 100 i Modex.

Ogólne ustalenia:
Montaż, demontaż i użytkowanie rusztowania może być prowadzone jedynie przez osoby, które zostały zaznajomione z instrukcją montażu i odpowiednimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy na rusztowaniach oraz posiadają odpowiednie uprawnienia montażysty rusztowań. Do montażu rusztowań mogą być używane  jedynie oryginalne nieuszkodzone części rusztowań. Dlatego wszystkie elementy przed ich zamontowaniem powinny być dokładnie sprawdzone pod względem bezpieczeństwa i oryginalności. Wszystkie rysunki w tej instrukcji są rysunkami przykładowymi. Przy montażu i użytkowaniu konieczne jest przestrzeganie odpowiednich przepisów budowlanych i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy. Osoby prowadzące montaż / demontaż powinny być wyposażone w indywidualne środki ochrony przed upadkiem z wysokości. Za bezpieczny montaż i demontaż rusztowania, odpowiedzialna jest firma zajmująca się wznoszeniem  rusztowania. Przy montażu wciągarek należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zabezpieczenie ramy, na której montowany jest wysięgnik wciągarki. Rama pionowa musi zostać na dole i górze dodatkowo zakotwiona do ściany, a także zabezpieczona stężeniem pionowym. Należy bezwzględnie przestrzegać postanowień z  dokumentacji techniczno-ruchowej stosowanych wciągarek przy pracach montażowo-demontażowych.

Podstawowe cechy rusztowania Bosta 70 w wariancie typowym:
– wypełnienie podestami każdego pola rusztowania,
– wykręcenie nakrętki podstawki śrubowej na wysokość max 25 cm,
– w każdym poziomie rusztowania muszą znajdować się przynajmniej 2 stężenia, a ich odległość od siebie nie powinna przekraczać 10 m,
– minimalna długość rusztowania: 10 m,
– typowe schematy zabudowy rusztowania do wysokości 24 m obowiązują dla ram „starych” i „nowych”.

Do rusztowań nietypowych należy zaliczyć:
– rusztowania o konfiguracji odbiegającej od podanej w instrukcji,
– rusztowania ustawione przy ścianach w których powierzchnia otworów przekracza 60% całkowitej powierzchni ściany,
– rusztowania wyższe niż przewidują to odpowiednie schematy typowe,
– rusztowania, których obciążenie jest większe niż 2 kN/m2,
– rusztowania z zamontowanymi ramami przejściowymi, przesunięciem osi rusztowania itp.,
– rusztowania przyścienne, do których montowane są dźwigi budowlane oraz urządzenia wciągające o udźwigu ponad 150 kg,
– rusztowanie z daszkami ochronnymi,
– rusztowanie z klatką schodową,
– klatka schodowa,
– rusztowanie z ramami przejściowymi i podporami wyrównawczymi,
– rusztowanie pokryte siatką o współczynniku aerodynamicznym ˃ 0,6 prostopadle do ściany i 0,2 równolegle do ściany.